GRATIS FRAKT

Grafer & Data - Høyttalere

Frekvensresponser

Frekvensresponsen viser ikke maksimalt lydtrykk, men faktisk respons på en grunnplansmåling. Du vil typisk kunne se en økt respons i bassresponsen under 40Hz i rom, som følge av rom gain, som kan legge til rundt 6dB pr. oktav under 40HZ avhengig av rommets størrelse og utforming.

1723 Tower S THX

1723 Monitor S THX

1723 Bookshelf THX

1723 Center S THX

1723 Surround S THX

1723 Tower THX

1723 Monitor THX

1723 Center THX

1723 Surround THX

Merk: Side driverne er utkoplet for responsdataene.

Polar response

Målingen viser frekvensrespons målt ved forskjellige vinkler, summen av disse henvises til som power respons. Mye vitenskapelig forskning har blitt gjort på detteemnet og en lineær power repons har vist seg å ha en stor innflytelse på den totale lydgjengivelsen, fordi frekvensresponsen er mer lineær i alle retninger. Det betyr at en Arendal Sound høyttaler vil være mer tolerant til forskjeller i rommets utforming, størrelse, konstruksjon og materialer.

1723 Tower S THX

1723 Monitor S THX

1723 Bookshelf S THX

1723 Center S THX

1723 Surround S THX

1723 Tower THX

1723 Monitor THX

1723 Center THX

1723 Surround

Merk: Side driverne er utkoplet for responsdataene. 

Impedance response

Impedansemålingene er elektriske målinger av høyttalerens resistans vs frekvens.

1723 Tower S THX

1723 Monitor S THX

1723 Bookshelf S THX

1723 Center S THX

1723 Surround S THX

1723 Tower THX

1723 Monitor THX

1723 Center THX

1723 Surround THX

1723 Series Sammenligning Subwoofere
Finish
Bass 13.8" 13.8" 2 x 13.8" 2 x 13.8"
Byggemateriale High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF)
Forsterker Avalanche 500DSP - 500W RMS Avalanche 500DSP - 500W RMS Avalanche 1000DSP - 1000W RMS Avalanche 1000DSP - 1000W RMS
Design Lukket Lukket / portet Lukket Lukket / portet
Størrelse 49.2H x 33.5B x 45D cm 63.7H x 45B x 55D cm 54.2H x 42B x 50D cm 71.2H x 50B x 60.9D cm
Vekt 24.5 kg 48.1 kg 41.4 kg 60.1 kg