GRATIS FRAKT

Retur av EE-avfall

Arendal Sound er produsent av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. Ta kontakt med oss om du skal kaste ditt EE-avfall da dette kan bestå av giftige avfallsstoffer som skader naturen om den ikke blir behandlet riktig. Arendal Sound er medlem av Elretur der vi finansielt støtter opp om deres returhåndteringer og gjenbruk.

Vi informerer om at du må ikke kaste EE-avfall sammen med vanlig avfall, ta kontakt med en forhandler eller kommunal returstasjon for håndtering av EE-avfallet. Arendal Sound benytter seg av Elreturs landsdekkende stasjoner slik at du kan innlevere ditt EE-avfall på en av disse stasjonene. Du kan se en oversikt HER.

Arendal Sound tar EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale og vi tar også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet.

Arendal Sound sørger for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Arendal Sound oppbevarer mottatt EE-avfall til det blir hentet av.

1723 Series Sammenligning Subwoofere
Finish
Bass 13.8" 13.8" 2 x 13.8" 2 x 13.8"
Byggemateriale High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF) High Density Fiberboard (HDF)
Forsterker Avalanche 500DSP - 500W RMS Avalanche 500DSP - 500W RMS Avalanche 1000DSP - 1000W RMS Avalanche 1000DSP - 1000W RMS
Design Lukket Lukket / portet Lukket Lukket / portet
Størrelse 49.2H x 33.5B x 45D cm 63.7H x 45B x 55D cm 54.2H x 42B x 50D cm 71.2H x 50B x 60.9D cm
Vekt 24.5 kg 48.1 kg 41.4 kg 60.1 kg